empty
 
 
info icon Finansijska pitanja

Po čemu se InstaForex-ov sistem konvertovanja valute prilikom dopune i povlačenja razlikuje od sistema koje nude drugi brokeri?

Kada uplaćujete sredstva u valuti različitoj od osnovne valute Vašeg računa, kompanija će koristiti trenutni tržišni kurs. Podaci o trenutnom kursu dostupni su i u Kabinetu za klijente i na InstaForex-ovom sajtu (stopa za razmenu jednaka je ceni ponude - BID).

Kada povlačite sredstva u valuti različitoj od osnovne valute Vašeg računa, kompanija će koristiti ponderisani srednji kurs. Prilikom određivanja cene, broker uzima u obzir trenutni kurs i sumu depozita.

InstaForex-ov ponderisani srednji kurs je povoljniji od sistema internih stopa koje koriste ostali forex brokeri. Interne stope podrazumevaju velike interne spredove gde se dopuna naplaćuje po jednoj stopi a povlačenje prema drugoj. Razlika između stope za povlačenje i dopunu može iznositi i do 10%, što znači da prilikom uplate depozita od 10000 RUB na svoj račun možete da izgubite i do 1000 RUB čak i kada povlačenje izvršite u toku istog dana.

Korišćenjem pristupa ponderisane srednje vrednosti za određivanje kursa, trgovac dobija mogućnost da dopuni 10000 RUB i dobije isti iznos u US dolarima. Primer izračunavanja ponderisanog srednjeg kursa:

Početno je klijent uplatio depozit od 10.000 RUB na svoj račun u dolarima po kursu od 66,57 RUB za 1 USD. U trenutku uplate ove sume na račun suma je iznosila 150,22$.

Nakon nekog vremena klijent je izvršio dopunu od 5.000 RUB po kursu 63,81 RUB za 1 USD. U vreme izvršenja uplate na račun, iznos koji je uplaćen iznosio je 78,36$.

Nakon nekog vremena, klijent je odlučio da povuče zaradu od 300$. Ponderisani srednji kurs izračunava se prema sledećoj formuli ponderisane aritmetičke sredine:

10.000/15.000*66,57+5.000/15.000*63,81=65,65.

Dakle, suma dostupna za povlačenje iznosiće 19.695 RUB.


Koje opcije plaćanja su dostupne u InstaForex-u?

Svoj trgovački račun možete dopuniti putem Skrill-a, Neteller-a, Visa kartica, MasterCard kartica i bankovnim transferom. Takođe možete uplatiti u gotovini u našim predstavništima. Iste opcije dostupne su i za povlačenje novca sa Vašeg trgovačkog računa.


Da li kompanija naplaćuje proviziju za uplatu novca na svoj račun?

Kompanija ne naplaćuje nikakvu proviziju kada uplaćujete novac na svoj trgovački račun. Međutim, za sumu Vaše transakcije uplaćujete proviziju sistemu plaćanja ili banci koja uplaćuje sredstva na Vaš račun.


Koliko je potrebno za dopunu trgovačkog računa?

Dopunjavanje preko Neteller-a je trenutno, a preko Visa i MasterCard kartica i do 24 sata u zavisnosti od odabranog načina plaćanja. Dopuna preko Skrill-a takođe traje i do 24 sata. Gotovinska dopuna računa u našim predstavništima traje 1 do 4 sata. Za bankovni transfer potrebno je i do 4 dana.


Koliko je vremena potrebno za povlačenje novca sa trgovačkog računa?

Povlačenje preko MoneyBookers-a/Skrill-a i drugih onlajn sistema plaćanja traje od 1-7 sati. Podizanje novca bankovnim transferom traje 2-4 dana. Novac možete povući preko svoje Visa kartice za 1-6 radnih dana banke.


Koliki je najmanji iznos povlačenja?

Ne postoje ograničenja za povlačenje. U svakom trenutku možete uputiti zahtev za povlačenje u iznosu preostalom na računu. Izuzetak se odnosi na bankovni transfer (najmanji iznos za povlačenje je 300$). Za novčanike, elektronske sisteme plaćanja i bankovne kartice - najmanja suma povlačenja iznosi 1 USD, uključujući proviziju. Takođe Vas molimo da obratite pažnju na proviziju koju naplaćuje banka za izvršenje prebacivanja novca: do 30 US dolara.


Koliki je minimalni iznos depozita?

Minimalni iznos depozita je 1 američki dolar.


Koje postupke treba da preduzmem ukoliko izgubim neke informacije i ne budem u mogućnosti da koristim iste uslove za povlačenje kao za depozit?

Da biste promenili detalje u okviru jednog sistema plaćanja potrebno je da popunite F1 obrazac i da pošaljete skeniranu ličnu kartu (ID) na change_requisites@instaforex.com.


Lista tema
info icon InstaForex trgovački serveri

Koje IP adrese poseduju trgovački serveri kompanije InstaForex?

Klijenti kompanije InstaForex imaju mogućnost da odaberu da rade preko bilo kog od 10 preporučenih trgovačkih servera.

Prilikom registracije pravog trgovačkog računa u InstaForex-u, imate mogućnost da odaberete server za Vaš račun. Ispod se nalazi spisak svih dostupnih servera za trgovačke račune otvorene u InstaForex-u:

server u SAD-u sa adresom InstaForex-USA.com ili 176.9.211.83:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 10,000 do 700,000 i 15,000,000 - 17,999,999;

server u SAD-u sa adresom InstaForex-USA2.com ili 144.76.100.98:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 8,000,000 do 9,000,000 i 80,000,000 - 82,999,999;

server u Singapuru sa adresom InstaForex-Singapore.com ili 148.251.136.73:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 7,000,000 do 8,000,000 i 70,000,000 - 72,999,999;

server u Holandiji sa adresom InstaForex-Europe.com ili 195.201.11.173:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 5,000,000 do 6,000,000 i 50,000,000 - 52,999,999;

server u Hong Kongu sa adresom InstaForex-HongKong.com ili 148.251.81.226:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 1,000,000 do 2,000,000 i 10,000,000 - 12,999,999;

server u Velikoj Britaniji sa adresom InstaForex-UK.com ili 195.201.56.157:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 2,000,000 do 3,000,000 i 20,000,000 - 22,999,999;

server za centne račune sa adresom InstaForex-Cent.com ili 138.201.30.162:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 3,000,000 do 3,500,000 i 30,000,000 - 32,999,999;

server za centne račune sa adresom InstaForex-Cent2.com ili 176.9.138.180:443 može se koristiti za brojeve trgovačkih računa od 3,500,000 do 4,000,000 i 35,000,000 - 37,999,999.

Prilikom registrovanja demo računa, navedite jedan od sledećih servera:

server za takmičenja sa adresom InstaForex-1Contest.com ili 148.251.136.79:443 može se koristiti za brojeve demo računa počevši od 65,000,000;

server za druge demo račune ima adresu InstaForex-1Demo.com ili 188.138.32.156:443 brojeve trgovačkih računa od 60,000,000 do 65,000,000.


Lista tema
info icon Pitanja u vezi trejding termina

Zašto InstaForex koristi 10000 lota umesto standardnih 100000?

Kompanija InstaForex pruža mogucnost za trejdovanje na Forex tržištu koristeći tri vrste računa odjednom: Micro Forex, Mini Forex, Standardni Forex. Da bi učinila takvu tehnologiju mogucom napravljen je nestandardni 10000 lot, koji po transakciji od 0.01 lota daje cenu poena od 0.01 USD, što je apsolutni minimum, koji omogućava vlasnicima računa oko 5000 - 10000 da efikasnije kontrolišu svoje rizike. U isto vreme, lot veličine 10000 čini proračunavanje cene poena pogodnim za otvaranje transakcija.

Pogledajmo podatke ispod:
0.01 InstaForex lot transakcija = 0.01 USD vrednost pipa
0.1 InstaForex lot transakcija = 0.1 USD vrednost pipa
1 InstaForex lot transakcija = 1 USD vrednost pipa
10 InstaForex lot transakcija = 10 USD vrednost pipa
100 InstaForex lot transakcija = 100 USD vrednost pipa
1000 InstaForex lot transakcija = 1000 USD vrednost pipa

Jednostavnost proračuna i mogućnost da se kombinuju tri vrste Forex trejdovanja na jednom trejding računu čini lotove InstaForex-a neospornom prednošću InstaForex trejding uslova.


Šta poluga znači?

Poluga je odnos margine i veličine depozita: 1:100, 1:200, 1:1000. Poluga 1:100 znači da je za otvaranje transakcije potrebno imati količinu koja je 100 puta manja nego iznos transakcije. U okviru kompanije InstaForex možete izabrati polugu od 1:1 do 1:1000.


Zašto ne mogu da vidim sve simbole na Market Watch-u?

Simboli koje vidite su povezani sa Vašom preplatom terminala. Da biste proširili kursnu listu, molimo da kliknete desnim klikom na Market Watch i izaberete opciju "Show all symbols".


Da li se spread-ovi povećavaju za vreme trajanja vesti?

InstaForex nikada ne povećava spredove tokom vesti. Svaki trejder može biti siguran da će uslovi trejdovanja ostati isti, čak i tokom vesti.


Mogu li se obratiti savetniku? Da li postoje neka ograničenja?

Ne postoje ogranicenja vezana za korišćenje savetnika.


Da li je moguće da trejder duguje novac kompaniji?

Ne, to je nemoguće. Ako trejder izgubi više nego što on/ona ima na trejding računu, kompanija je dužna da ga vrati na 0.


Da li postoji razlika između demo i live trejdinga?

Ne postoje razlike u pogledu uslova i specifikacija trejding alata. Trejdovanje na Demo racunu je identično trejdovanju na pravom racunu, osim što ne postoje opcije za deponovanje i povlačenje za Demo račune.


Koliki je minimalni iznos depozita?

Minimalni depozit je 1 USD i to Vam omogućava da otvorite transakciju sa bilo kojim alatom.


Zašto EUR/GBP, EUR/CHF valutni parovi imaju promenljivi spread?

Promenljiv spred je uobičajeno oruđe koje koriste najveći međunarodni brokeri. On se primenjuje za veliki broj trgovačkih instrumenata, uključujući EUR/ GBP i EUR/CHF. Spred je brokerova nagrada za transakciju koju određuju tržišni uslovi pod kojima kompanija posluje. Zbog povećanih spredova konkurencije i niske nestalnosti, spred je prešao u promenljivo stanje. Informacije o svim instrumentima za koje se koristi promenljiv spred dostupne su na stranici tehnički podaci.


Kako da izračunam iznos margine?

Iznos margine je jednak količniku obima i poluge. Obim je jednak 10000 u USD pomnožen sa količinom lotova, omogućenih u transakciji, i po kursu valute korišćene za transakciju sa USD, koji je podeljen polugom. Valuta transakcije je valuta čiji simbol stoji prvi u oznaci valutnog para. Na primer, za valutni par EUR/USD valuta transakcije je EUR (na dalje će kurs transakcije sa US dolarom biti EURUSD), za USDCAD - je USD (kurs transakcije za US dolar će biti jednak 1, jer je USD/USD=1), za GBPJPY valuta transakcije je GBP (kurs transakcije za US dolar biće jednak kursu GBP/USD, što je jednako kursu GBPUSD). Dakle, po kursu koji je jednak GBPUSD 1.4956 za transakcije od 2 lota sa polugom 1:100, margina će iznositi 10000 * 2 * GBPUSD/100=299.12 USD. Za transakciju sa USDJPY sa 3.5 lota sa polugom 1:1000, margina će iznositi 10000 * 3.5 * 1/500=70 USD.

Sa ciljem lakšeg rada naših klijenata dodali smo kalkulator na naš sajt.


Dajte mi, molim Vas, link za prijem Bonusa Dobrodošlice.

Ovo je link za zaključivanje sporazuma o prijemu Bonusa Dobrodošlice.


Da li imate mikro i mini račun?

Da, imamo. Međutim, trejdovanje u InstaForex-u se vrši sa mikro i mini lotovima. To znači da možete trejdovati po 0.01 lot u InstaForex-u što je jednako mikro računima.


Kako mogu promeniti moju polugu?

Poluga može biti promenjena u Kabinetu za klijente. Ukoliko, iz bilo kog razloga, niste u mogućnosti da je promenite u Kabinetu za klijente, potrebno je da pošaljete pismo na clients@instaforex.com ili support@instaforex.com koje sadrži sledeće informacije: broj trejding računa, telefonsku lozinku i polugu koju želite da imate. Takođe, možete kontaktirati odeljenje Podrške preko Live Chat-a, Skype-a i da napišete iste podatke.


Zaboravio sam trejdersku šifru ili PIN kod (ili želim da promenim svoju trejdersku šifru ili PIN kod). Kako to mogu da učinim?

Trejdersku šifru može izmeniti trejder u Kabinetu za klijente ili preko podešavanja na trejding terminalu MetaTrader.

Možete promeniti trejdersku šifru obraćajući se Servisu Podrške uz davanje sledećih informacija: broja računa, telefonske lozinke i nove trejderske šifre (latinična slova, od 6 do 12 simbola).

Ukoliko ste zaboravili ili izgubili telefonsku šifru, molimo Vas da kontaktirate servis Podrške putem e-pošte support@instaforex.com ili clients@instaforex.com, potrebno je da priložite skeniranu kopiju Vaše lične karte/vozačke dozvole i određenog broja računa. Vaša trejderska šifra će biti povraćena ili promenjena shodno Vašoj želji.

Za povraćaj/promenu PIN koda neophodno je da pošaljete zahtev putem e-pošte na clients@instaforex.com ili support@instaforex.com koji sadrži sledeće informacije: broj trejding računa, novi PIN kod (brojevi ili brojevi i slova i skeniranu kopiju Vaše lične karte/vozačke dozvole u prilogu).


Da li mogu da otvorim nekoliko trejding računa pod istim imenom?

Da, možete. Ne postoji limit za otvaranje pravih ili demo računa pod istim imenom.


Da li mogu trejdovati najviše 8 lota na MetaTrader-u?

Ne, možete ukucati bilo koji broj lotova (do 10000).


Lista tema
info icon Razlike između MetaTrader-a 4 i MetaTrader-a 5

MetaTrader je trgovačka platforma koja je 2001. godine bila revolucionarno otkriće u oblasti tehnologija onlajn trgovanja. Od tada postala je nezamenjiv alat mnogobrojnih trgovaca. MetaQuotes Software, kompanija koja je razvila trgovačku platformu, za 14 godina postojanja unapredila je softver za trgovanje i učinila njegovo funkcionisanje besprekornim. Trenutno su najpopularnije verzije trgovačke platforme MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Postoje značajne razlike između četvrte i pete verzije softvera za trgovanje u pogledu vremena njihove objave i sadržaja. Osim toga, trgovačke platforme se razlikuju prema načinu rukovanja trgovanjem. Pogledajmo najvažnije razlike između ove dve popularne trgovačke platforme.

№ п/пUpoređivanje odlikaMetaTrader 4MetaTrader 5
1PreuzimanjePreuzimanje je jednostavno i ne zahteva mnogo vremena. Trgovac treba da popuni internet adresu servera brokerske kompanije u kojoj želi da otvori trgovački račun.Preuzimanje je jednostavno i ne zahteva mnogo vremena. Trgovac treba da popuni internet adresu servera brokerske kompanije u kojoj želi da otvori trgovački račun.
2Prikaz grafikonaBroj grafikona koji mogu biti paralelno prikazani je neograničen. Trgovanje je dostupno na grafikonu tikova.Broj grafikona koji mogu biti paralelno prikazani je neograničen. Trgovanje je dostupno na grafikonu tikova.
3Broj vremenskih okvira9 vremenskih okvira21 vremenski okvir
4Fundamentalna analiza za trgovanje na osnovu vestiEkonomski kalendar nije dostupan u uobičajenom podešavanju. Međutim, dodatni priključci mogu biti instalirani.Trgovačka platforma sadrži ekonomski kalendar koji obuhvata događaje koji utiču na kretanje tržišta, osnovne podatke, prognoze itd.
5Tehnički indikatori, obrasci grafikona i analitički objekti30 tehničkih indikatora,
nedostupni,
nedostupni
38 tehničkih indikatora,
46 grafičkih obrazaca,
22 analitička objekta
6Forex robotiMetaTrader 4 editor
Strategy Tester 4
Ovi proizvodi kompatibilni su samo sa 4. verzijom trgovačke platforme koja je napravljena u MQL4 jeziku.
MetaTrader 5 editor
Strategy Tester 5
Strategy Tester Agent Manager 5
Ovi napredni proizvodi su ažurirani i kompatiblni samo sa 5. verzijom trgovačke platforme. Oni su napisani u MQL5 jeziku. Razvoj robota savetnika za Meta Trader 5 je složeniji.
7Vrste i broj nalogaTržišni nalozi – 2
Nalozi na čekanju – 4
Nalozi za prekid - 2
Tržišni nalozi – 2
Nalozi na čekanju – 6
Nalozi za prekid - 2
8NivoiTrgovac može da otvori bilo koji broj naloga za isti trgovački instrument u istom pravcu, ali će oni biti prikazani na različitim grafikonima. Tako će trgovac morati sa svakim da radi odvojeno.Trgovac može da otvori bilo koji broj naloga za isti trgovački instrument u istom pravcu. Međutim, oni će se poklapati i biće prikazani kao jedna pozicija.
9Kupovina dodatnih MQL proizvodaDodatni MQL proizvodi se mogu kupiti preko MQL sajta (MQL4.com). 4. verzija trgovačke platforme ne pruža automatski pristup ovom internet portalu.Dodatni MQL proizvodi se mogu kupiti preko specijalnog podmenija koji se nalazi u platformi, pa trgovci ne moraju da pregledaju MQL sajt.
10ZaključavanjeTrgovac može da zaključa suprotne pozicije.Trgovac može da zaključa suprotne pozicije.
11Trgovačke strategije (hedžovanje, FIFO (First in, first out - prvi ulaz, prvi izlaz) itd.Pogodni trgovački uslovi su obezbeđeni dozvolom za korišćenje svih tehnika i strategija trgovanja.Pogodni trgovački uslovi su obezbeđeni dozvolom za korišćenje svih tehnika i strategija trgovanja.
12Broj korisnikaBroj brokera koji trguju koristeći 4. verziju premašuje broj onih koji preferiraju 5. verziju.Mnogo manji broj brokera nudi svoje usluge onlajn trgovanja preko MetaTrader-a 5.
13TržištaInstrumenti kojima se trguje na Forex-u, fjučersi, opcije, hartije od vrednosti itd.Popularni instrumenti kojima se trguje na Forex-u, plemeniti metali, akcije.
14Dubina tržištaNedostupnaDostupna
15IzgledJednostavan i lak za korišćenje. 4. verzija sadrži popularne opcije kao što su Trgovanje pomoću jednog klika i Prevuci i ispusti.Izgled je unapređen. Celokupan raspored je značajno izmenjen. Popularne opcije kao što su Trgovanje pomoću jednog klika i Prevuci i ispusti dostupne su u 5. verziji. Pridodata je opcija za pretraživanje. Analitički sadržaji dostupni su u prozoru Pregled tržišta.
16Korisnička oblastSvi servisi Kabineta za klijente dostupni su trgovcu.Kabinet za klijente nije dostupan za račune u MetaTrader-u 5. Trgovac vrši uplatu depozita i povlačenje novca preko zvaničnog sajta brokera.
Lista tema
info icon Pitanja u vezi programa partnerstva

Koja je moja nagrada jer sam postao partner?

Vi dobijate 1.5 pipa po transakciji. Ovo je uobičajena procedura širom sveta.


Kako mogu privući druge klijente?

Nakon što ste otvorili partnerski račun (koji je, takođe, raspoloživ za trejdovanje), možete privući klijente šaljuci im partnerski link. Kada kliknu na partnerski link, biće uračunati kao klijenti koje ste Vi preporučili. Možete, takođe, preneti informaciju svojim prijateljima. U tom slučaju, biće neophodno da im kažete Vaš partnerski kod (koji bi Vaš prijatelj trebalo da bude upiše prilikom registracije novog trejding računa), ili unosom njegovog/njenog imena i prezimena, broja računa, kao i broja partnerskog računa u poruci koju je potrebno poslati na eng.partners@instaforex.com. Možete se u potpunosti upoznati sa programom partnerstva u posebno napravljenoj sekciji na našem sajtu.


Da li postoje neka ograničenja za povlačenje partnerske provizije?

Ne, ne postoje ograničenja.


Da li postoje neki zahtevi za učešće u programu partnerstva?

Ne postoje određeni zahtevi. Možete privući klijente širenjem informacija među prijateljima, kao i radeći kao InstaForex-ov saradnik u Vašem regionu.


Lista tema
info icon PAMM-sistem

Šta predstavlja PAMM-kontakt informacija ispunjena nakon zahteva za učešće u PAMM-sistemu i čemu ona služi?

Ova informacija će biti poslata Vašim klijentima za operacije investiranja. Ako investirate novac ili dobijete investicije Vi automatski dobijate kontakt informaciju od druge strane i obrnuto. To Vam omogućava obezbeđivanje povezanosti učesnika operacija investiranja, dok je Kompanija samo posrednik sa tehničkog aspekta davanja garancije povraćaja i interesa trejdera, i ne meša se u druga pitanja saradnje trejdera i investitora.


Koja je valuta na računu potrebna da bi se ušlo u PAMM-sistem?Koja je valuta na računu potrebna da bi se ušlo u PAMM-sistem?

Trenutno, samo dolar računi mogu biti registrovani u PAMM-sistemu kompanije InstaForex. U slučaju da nemate dolar račun, možete ga otvoriti u realnom vremenu koristeći vebsajt kompanije.


Ja sam PAMM-trejder, ispunio sam zahtev investitora. Šta znači status zahteva "na čekanju za sinhronizaciju"?

Status zahteva "na čekanju za sinhronizaciju" znači da će Vaša investicija biti obrađena u skorije vreme. Vreme obrade investicije je fiksirano i ona se vrši jednom u sat vremena.


Ja sam PAMM-trejder, zašto se moj balans ne povećava nakon prihvatanja nove investicije?

Odmah nakon pritiska na dugme "Prihvati investiciju" status investicije se menja u "na cekanju za sinhronizaciju", što znači da je neophodno malo sačekati dok investicija ne stigne do računa. U slučaju da su i druge investicije na čekanju za sinhronizaciju one bivaju istovremeno dodate na račun.


Da li možete da garantujete da PAMM-trejder neće izgubiti moj novac?

PAMM-račun sistem kompanije InstaForex ne daje garanciju za sticanje profita od strane izabranih trejdera. On je namenjen da obezbedi tehničku koordinaciju između trejdera i investitora što uključuje potpuno automatizovano praćenje trejderskih PAMM-računa, prihvatanja i povraćaja novca. Dakle, sistem garantuje zaštitu Vaših sredstava, tako da neće biti povučena od strane PAMM-trejdera. Štaviše, sistem Vam obezbeđuje prijem Vaših sredstava sa PAMM-računa trejdera u kratkom roku od 30-60 minuta nakon podnošenja zahteva (u zavisnosti od toga u kom je trenutku između sinhronizacija zahtev za povraćaj upućen).


Da li PAMM-trejder može povući moja investirana sredstva?

Sistem PAMM-računa kompanije InstaForex štiti investitora od rizika od povlačenja sredstava od strane PAMM-trejdera. PAMM-trejder može povući sredstva samo svog dela PAMM-računa, koji nije uključen u transakcije.


Da li može doći do situacije kada zahtev za povraćaj sredstava od strane investitora može izazvati trenutni Zastoj na računu PAMM-trejdera?

Ako je udeo investitora na računu preko 90% i ako ima više njih ili samo jedan - onda je takva situacija moguća. Ali PAMM-sistem prihvata sredstva za upravljanje od stotine PAMM-trejdera što ukazuje na mogućnost čuvanja sredstava stotina investitora na samo jednom trejding računu, a verovatnoća simultanog povlačenja je veoma mala i obrnuto proporcionalna broju privučenih investitora.


Da li svoj saradnički račun mogu registrovati u PAMM sistemu?

Računi saradnika mogu biti registrovani u PAMM sistemu kao PAMM partneri i PAMM investitori. Da bi se partner registrovao kao PAMM trejder u PAMM sistemu, potrebno je da otvori novi trejding račun u okviru Kompanije.


Gde mogu da vidim trenutni profit koji može biti povučen sa PAMM-računa trejdera?

U ličnom kabinetu glavnog menija izaberite "PAMM-system", zatim na otvorenoj strani iskoristite link "My Investments". Ali za investitore je moguće samo povlačenje UKUPNE sume investicija. Ako nameravate da povucete samo deo sredstava sa PAMM-trejder racuna treba da napravite joљ neke investicije manjeg obima na njegovom racunu. To ce Vam omoguciti da povucete svaku investiciju posebno.


Da li je usluga SMS obaveštavanja o novim investicijama PAMM-trejdera besplatna?

Da, usluga je besplatna, ali za jedan račun ne može biti poslato više od 10 SMS-poruka za 24 sata.


Da li PAMM-investitor može biti nosilac partnerskog računa po kojem je PAMM-trejder račun otvoren?

Trenutno, ne postoje restrikcije za dobijanje provizije od PAMM-računa. Ipak, takvi računi su u skladu sa pravilima InstaForex partnerskog programa.


Ja sam PAMM-trejder, mogu li da promenim veličinu provizije ostvarene od upravljanja investiranih sredstava?

Prilikom registracije u PAMM sistem Vi određujete proviziju. Ona se može promeniti u PAMM kabinetu u bilo kom trenutku ali stupa na snagu samo za nove investicije. Osim toga, Vi možete postaviti grupe različitih uslova pa PAMM investitor može odabrati uslove investiranja u Vaš PAMM račun koji mu najviše odgovaraju.


Ja sam PAMM-investitor i poslao sam zahtev za investiciju. PAMM-trejder nije ni prihvatio ni odbio zahtev. Koji su punopravni uslovi zahteva i kada će se investirani deo vratiti na moj trejding račun?

Ako je PAMM-trejder neaktivan nakon primanja zahteva u roku od 72 časa - Vaš iznos će se automatski vratiti na Vaš trejding račun PAMM-Investitor.


Mogu li da povučem moj profit ne vraćajući investiciju?

Da, možete. Kako bi dobili deo profita, upotrebite opciju Prenesa, koja je dostupna u sekciji za investiranje PAMM-kabineta. Ova opcija je aktivna samo za profitabilne investicije. I PAMM-trejderi i PAMM-investitori mogu da omoguće ovu opciju.


Šta opcija prenosa u InstaForex PAMM-sistemu predstavlja?

Prenos je opcija koja omogućava povlačenje profita ne vraćajući investiciju. Opcija, takođe, obuhvata sistem raspodele profita između investitora i trejdera prema udelu interesa obe strane.


Da li PAMM trgovac može da deaktivira PAMM servis (ukloni svoj račun sa liste za praćenje)?

Iz funkcije Praćenje u Kabinetu za klijente možete aktivirati opciju Ukloni račun koja briše račun iz liste praćenja. Ukoliko želite da se registrujete u InstaForex-ovom PAMM sistemu kao različit korisnik (na primer, budete PAMM investitor umesto PAMM trgovca ili obrnuto), potrebno je samo da otvorite novi račun. Klijent može registrovati neograničen broj računa u InstaForex-u.


Can I invest a bonus in a PAMM trader account?

No, you cannot invest bonus funds in PAMM.


Koji su lični podaci trejdera vidljivi PAMM-investitorima?

Pre nego što investira PAMM-investitor vidi listu praćenja PAMM-trejderovog broja računa, ime projekta, ICQ i Yahoo brojeve (uvek) kao i ime i e-poštu trejdera ako je on omogućio da se pokaže. Dodatne informacije koje su vidne su moguće nakon investiranja.


Koji su lični podaci investitora vidljivi PAMM-trejderima?

PAMM-trejder vidi broj računa investitora kao i njegov broj telefona i e-poštu registrovanu na PAMM-sistemu.


Može li se na PAMM-trejder račun dodati bonus?

No, a PAMM trader can't get a bonus.


Može li račun registrovan kao PAMM-trejder dobiti bonus? I šta će biti urađeno sa bonusom?

Račun sa bonusom može biti registrovan kao PAMM-trejder. Bonus neće biti ukinut i računa će se kao sredstvo PAMM-trejdera.


Ako investitor dopuni svoj račun, dobije bonus i zatim investira sredstva na trejding račun da li će bonus biti poništen?

The Welcome bonus can't be invested.


Gde investitor može videti količinu provizije dobijene od profita i postavljene od strane trejdera?

Na tabeli za praćenje. Ako su investicije već završene onda, takođe, u sekciji "Moje investicije".


Kada će novac koji je uplatio vlasnik računa biti prikazan u listi za praćenje PAMM računa?

U proseku biće prikazan u roku od sat vremena na grafikonu, a za 5-10 minuta u listi za praćenje.


Da li partner dobija nagradu za trejdovanje klijenta koga je privukao (koji je postao PAMM-trejder) za uložena sredstva?

Da, on dobija nagradu po normalnoj proceduri.


Kako je gubitak raspodeljen između trejdera i investitora? Proporcionalno njihovom udelu u trejdovanju ili u skladu sa raspodelom profita?

Gubitak se raspodeljuje proporcionalno učešću investitora i trejdera na računu. Procenat profita koji naplaćuje trejder za upravljanje sredstvima nije uzet u obzir.


Da li je moguće da se statistika profitabilnosti PAMM projekta koja je prikazana u okviru alatki ne poklapa sa podacima PAMM liste za praćenje?

Klijentima InstaForex-a dostupne su različite alatke. Na primer, postoje alatke koje prikazuju statistiku profitabilnosti PAMM projekata u uslovima bilansa i kapitala, dok lista za praćenje u statistici PAMM računa prikazuje jedino podatke o kapitalu.


Koliko često se ažuriraju podaci u alatkama PAMM projekata?

Statistički podaci u alatkama PAMM projekata se ažuriraju jednom u sat vremena. Zbog toga postoji malo kašnjenje podataka prikazanih u okviru alatki i podataka liste za praćenje.


Lista tema
info icon ForexCopy sistem

Šta je ForexCopy sistem?

ForexCopy sistem omogućava kopiranje transakcija trgovca u realnom vremenu i njihovo automatsko otvaranje na računu pratioca. ForexCopy pratioci imaju mogućnost podešavanja broja trgovina, postavljanja željenog udela u lotovima i trgovačkih instrumenata za kopiranje transakcija odabranog ForexCopy trgovca.


Da li, kao ForexCopy pratilac, mogu da biram instrumente i udeo u lotovima za trgovine koje kopiram na svoj račun?

Da, možete. Možete kopirati sve trgovine ili samo trgovine instrumenata koje ste odabrali.


Kada ForexCopy trgovac dobija proviziju za kopirane trgovine?

Provizija se isplaćuje ForexCopy trgovcu u sledećem slučaju:
- Kada pretplatu otkažu ForexCopy trgovac ili ForexCopy pratilac;
- Kada se aktivira funkcija prenošenje otvorene pozicije (u međuvremenu se nastavlja sa kopiranim trgovinama na računu ForexCopy pratioca bez otkazivanja pretplate);
- Ukoliko ForexCopy trgovci odaberu dnevnu proviziju, dobijaće je svakog dana u 23:30h. (GMT+2).


Da li, kao ForexCopy pratilac, mogu otkazati iskopiranu trgovinu ukoliko je smatram potencijalno neprofitabilnom?

Možete je zatvoriti u okviru MetaTrader-a, ali nije moguće da je otkažete.


Da li ForexCopy trgovac prijavu za pretplatu odobrava automatski ili lično?

ForexCopy trgovac sam odlučuje da li će se odobravanje prijava za kopiranje njegovih trgovina vršiti automatski ili ručno. Ukoliko prijava ne bude odobrena u roku od 72 sata, ona se automatski otkazuje.


Koliko brzo se trgovine kopiraju u okviru ForexCopy sistema?

Može postojati kašnjenje od najviše 15 sekundi, ali će kopirani nalozi uvek biti identični onima koji su otvoreni na računu ForexCopy trgovca.


Zašto je lista izbora valutnih parova tako mala?

Lista sadrži samo najpopularnije trgovačke instrumente. Ukoliko odaberete opciju Svi InstaForex trgovački instrumenti, biće iskopirani svi trgovački instrumenti koje koristi trgovac, uključujući fjučerse, deonice itd.


ForexCopy trgovac je promenio proviziju nakon što sam se pretplatio za njegove naloge. Da li ću platiti prvobitno postavljenu proviziju ili ovu novu?

Platićete proviziju za koju ste prvobitno dali saglasnost da platite sve do isteka perioda Vaše pretplate. Međutim, novi pratioci istog ForexCopy trgovca plaćaće novopostavljenu proviziju.


Da li će se podešavanja pratioca promeniti ukoliko trgovac izmeni nalog koji pratilac kopira?

Da, podešavanja naloga ForexCopy pratioca će se takođe promeniti.


Ukoliko ForexCopy pratiocu nedostane novac za isplatu provizije ForexCopy trgovcu, da li to znači da je trgovac neće uopšte dobiti?

U slučaju da ForexCopy pratilac ne poseduje dovoljno sredstava za isplatu provizije ForexCopy trgovca, sva sredstva za pokrivanje provizije biće zadužena sa njegovog računa. Ukoliko i tada nedostaje deo sume, sistem će izvršiti uplatu i nadoknaditi dug kada ForexCopy pratilac sledeći put dopuni svoj račun, najkasnije 72 sata nakon isteka perioda pretplate.


Da li mogu da odjavim pretplatu sa naloga ForexCopy trgovca?

Da, možete, ukoliko prethodno zatvorite sve naloge koje ste kopirali i otvorili na svom računu.


Da li ForexCopy trgovac može da otkaže pretplatu ForexCopy pratioca za svoje naloge?

Da, ForexCopy trgovac može da otkaže pretplatu ForexCopy pratioca na njegove naloge ukoliko su svi nalozi koje je pratilac iskopirao i otvorio na svom računu sada zatvoreni, a provizija koju je uplatio pratilac bude veća od 0.


Kako se nalog na čekanju kopira na račun ForexCopy pratioca?

Nalog na čekanju se kopira na račun ForexCopy pratioca onda kada bude izvršen na računu ForexCopy trgovca.


Da li postoje zahtevi za najmanjim bilansom koji pratilac treba da ima svom računu pre početka kopiranja trgovina?

Da, pratilac mora da ima najmanje 10$ (van bonus sredstava) na svom računu pre nego što započne sa kopiranjem.


Lista tema
info icon Forex opcije

Kada je trgovanje opcijama dostupno?

Trgovanje opcijama je dostupno od 00:01 (GMT+02) ponedeljkom do 23:50 (GMT+02) petkom, osim neradnih dana na Forex-u.


Da li postoje dnevna ograničenja kupovine opcija?

Ne postoje ograničenja broja opcija niti ukupne vrednosti opcija po danu.


Računi kojih valuta su dostupni za kupovinu opcija?

Trgovanje opcijama je dostupno za račune u USD, EUR, RUB, i centne račune u US i EUR.


Koje su najmanje i najveće vrednosti opcija?

Najmanja i najveća vrednost opcija su 1$ i 1000$ za račune u dolarima, 1€ i 1000€ za račune u evrima, i 30 RUB i 15000 RUB za račune u rubljama. Za centne račune najmanja vrednost je 100 centi; a najveća vrednost iznosi 50000 centi.


Kako nastaju cene opcija?

Cena opcije je cena otvaranja sveće sa InstaForex-USA servera sa pravim računima.


Da li mogu da otkažem kupljenu opciju?

Kupljenu opciju možete otkazati 3 minuta pre njene aktivacije uz proviziju od 10%. Opciju ne možete otkazati nakon njene aktivacije.


Šta se dešava kada je cena aktiviranja jednaka ceni zatvaranja opcije?

Ukoliko je cena aktiviranja jednaka ceni zatvaranja smatra se da je opcija ostvarila gubitak jer se navedeni uslov nije ostvario.


Lista tema
info icon Pitanja o verifikaciji računa

Šta je verifikacija?

Verifikacija je potvrda ličnih podataka navedenih u registraciji računa. Postoje dva nivoa verifikacije. Identitet vlasnika računa se potvrđuje na prvom nivou verifikacije. Adresa prebivališta se potvrđuje na drugom nivou verifikacije.


Zašto je potrebna verifikacija računa?

Verifikacija je potrebna za depozit / povlačenje sredstava sa trgovačkih računa, kao i za dobijanje bonusa.


Where can I verify my account?

You can verify an account in your Client Area if you go to the Verification section and select Verify account. You can also do this in our InstaVerify mobile app for Android (available in Google Play)/iOS (available in App Store).


How do I know that the documents for verification have been uploaded?

After a successful upload, you will see the status in the Verify account page saying that the documents have been successfully uploaded and are pending approval. In addition, you will get an email confirming that your documents have been uploaded. As soon as your application is processed, the status in your Client Area will change and you will get an email with the results of verification. If the documents were uploaded through the mobile app, you can track the verification status through InstaVerify for Android/iOS or with the help of push notifications.


Koliko traje verifikacija računa?

Račun se obično verifikuje u roku od 24 sata. U nekim slučajevima verifikacija računa zahteva više vremena.


Da li je verifikacija računa obavezna?

Verifikacija nije obavezna. Međutim, ponekad je potrebno kod depozita / povlačenja sredstva kao i dobijanja bonusa.


Da li je moguće uplatiti / podići sredstva sa neverifikovanih računa?

Da, moguće je, osim za depozite / povlačenja putem kreditnih kartica i bankovnim transferom.


Koji dokumenti su potrebni za verifikaciju?

Za prolazak prvog nivoa verifikacije potreban je pasoš ili lična karta, dok je za drugi nivo verifikacije potreban račun za komunalne usluge ili bankovni izvod. Spisak dokumenata potrebnih za određeni nivo verifikacije nalazi se na zvaničnom web sajtu kompanije u odeljku Trgovci -> Verifikacija trgovačkog računa.


Koja je minimalna / maksimalna veličina datoteke potrebna za verifikaciju računa/naloga?

Minimalna rezolucija je 400 piksela. Maksimalna veličina datoteke je 25 MB.


I got an email saying that my document for verification was rejected. What should I do?

Please follow the guidelines in the Client Area, InstaVerify mobile app for Android/iOS or in the email you got when your application had been processed. Alternatively, you can email us at verification@mail.instaforex.com, specifying your account number, the code word and giving a detailed description of the issue.


Prilikom otpremanja dokumenata dolazi do greške / ništa se ne dešava. Šta da radim?

Trebalo bi da proverite veličinu, format i rezoluciju datoteke. Imajte na umu da su prihvatljivi formati: .png, .jpeg, .jpg, .gif i .pdf .. Minimalna rezolucija je 400 piksela, a veličina datoteke je do 25 MB. Ako otpremite nekoliko datoteka odjednom, uverite se da ukupna veličina datoteka ne prelazi 25 MB. Promena pretraživača može rešiti problem.


Otvorio sam novi trgovački račun. Da li treba da verifikujem svaki račun posebno?

Kada otvorite novi trgovački račun, on se može automatski verifikovati. Sve što Vam je potrebno je da se prijavite u svoju Oblast za klijente verifikovanog računa, izaberete Podešavanja računa/Upravljanje računom, i priložite novi račun. Svi lični podaci povezanih računa moraju se precizno podudarati, sve do interpunkcijskih znakova.


Za šta je potreban treći nivo verifikacije?

Treći nivo verifikacije je potreban za isplatu dobiti iz nekih vrsta bonusa. Ako Vam je potreban treći nivo verifikacije, na stranici za isplatu pojaviće se obaveštenje. U suprotnom, treći nivo verifikacije nije potreban.


Koje dokumente treba otpremiti za treći nivo verifikacije?

Da biste prošli treći nivo verifikacije, morate da otpremite selfi sa dokumentom u ruci. Lice vlasnika računa i čitav dokument treba da budu jasno vidljivi na selfiju. Informacije u dokumentu takođe treba da budu jasno vidljive. Dokument u Vašoj ruci treba da bude dokument prihvaćen na prvom nivou verifikacije.


Lista tema
info icon Opšta pitanja

Koliko ću zaraditi ako počnem da trejdujem na FOREX-u sa minimalnim depozitom?

To potpuno zavisi od Vašeg iskustva. Trejdovanje valutnim parovima je povezano sa rizikom gubitka depozita. Trejder treba i to uzeti u obzir. Vi treba da ocenite Vaš nivo profesionalnosti i rizike. InstaForex trejding termini su napravljeni da bi put od trejdera početnika do trejdera profesionalca učinili jednostavnijim.


Šta su nivoi podrške i otpora?

Nivo Podrške je nivo niži od trenutnog kursa, odakle je moguće odbijanje sa pravcem na gore.

Nivo Otpora je nivo viši od trenutnog kursa, odakle je moguće odbijanje sa pravcem na dole.


Šta je prekid praćenja?

Kada postavite nalog za prekid praćenja (na X pipova), platforma neće učiniti ništa sve dok Vaša trgovina ne ostvari profit u vrednosti od X pipova (vrednost Vašeg prekida praćenja). Tada platforma postavlja nalog za prekid gubitka koji je udaljen X pipova od trenutne cene (u našem slučaju to je prekid na istom nivou). Ukoliko tržišna cena poraste, nivo prekida gubitka se kreće u skladu sa tim. Ukolio tržišna cena opadne prekid gubitka ostaje isti. To znači da prekid gubitka prati trenutnu cenu na udaljenosti od x pipova. Na taj način, trgovac ograničava moguće gubitke ali ne ograničava profit. Dakle, prekid praćenja je algoritam koji kontroliše prekid gubitka: "on prati cenu da bi ostvario profit". Pažnja! Prekid praćenja je u funkciji kada je Vaša trgovačka platforma povezana sa serverom preko interneta.


Šta označava profit figure ili pomeranje cena figure?

Profit figure je profit od 100 pipa. Pomeranje cena figure je pomeranje od 100 pipa. Okrugle cene se računaju kao figure, takođe. Na primer: "EURUSD je prešao sedamnaestu figuru" znači da je stopa prešla nivo od 1.1700.


Koje je radno vreme berze?

Trejding sedmica počinje u nedelju u 22:00 (GMT+00), a završava se u petak u 22:00 (GMT+00).


Koliko trejding servera kompanija InstaForex koristi i u kojim se regionima oni nalaze?

Trenutno, InstaForex trejding sistem se sastoji od 2 trejding servera za prave račune i 1 trejding servera za DEMO-račune. Dva trejding servera distribuiraju podatke preko sistema posredničkih centara baza uključujući 7 servera koji se nalaze širom sveta. Dakle, sistem od 10 servera omogućava svakom klijentu da ima pouzdanu i brzu konekciju sa trejding centrom. U slučaju da je jedna od posredničkih baza podataka preopterećena, terminal automatski preusmerava klijenta na manje opterećen centar podataka.

InstaForex trejding server u Americi ima 5 centara i namenjen je klijentima širom sveta, posebno onima iz Evrope, Rusije. Moćne tehničke inovacije i pouzdani kanali prenosa podataka, koje nudi jedan od najboljih provajdera u Americi, čine da InstaForex trejding server u Americi bude popularan među klijentima u Evropi.

InstaForex trejding server u Singapuru (111.235.136.17:443) ima 2 centra podataka i koriste ga klijenti kompanije iz zemalja Bliskog Istoka i regiona Južne Azije. Kratko vreme pristupa serveru ga čini atraktivnim za klijente iz Azije koji cene brzinu trejdovanja. Dva centra podataka kojima upravljaju vodeći provajderi najvećeg finansijskog centra Azije - Singapura - distribuiraju protok na trejding serveru garantujući maksimalno stabilno trejding vreme za InstaForex klijente.

Bez obzira na prebivalište novih InstaForex klijenata, on/ona može da izabere jedan od dva trejding servera kompanije u zavisnosti od njegove/njene preferencije. Svaki InstaForex trejding server je pouzdano sredstvo upravljanja Vašim investicijama putem interneta, a razlika u vremenu pristupa serveru u različitim delovima sveta ne prelazi 0.2 sekunde. Mnogi klijenti otvaraju više računa na oba servera i time dobijaju mogućnost da procene kvalitet rada svakog servera kroz praksu.


Da li kompanija InstaForex pruža usluge ECN-brokera?

Međunarodni online Forex-broker kompanija InstaForex je univerzalni broker koji nudi svojim klijentima kompletan spektar instrumenata i mogućnosti za trejdovanje na Forex-u, uključujući i usluge ECN-brokera. Detaljnije informacije o aktivnostima ECN-brokera su dostupne na odgovarajućoj stranici vebsajta kompanije.


Lista tema
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.